Calendar

Jun
24
Thu
2021
Bikeability – Year 6 – Sycamore and Elm
Jun 24 all-day
Jul
1
Thu
2021
Bikeability – Year 6 – Sycamore and Elm
Jul 1 all-day
Jul
8
Thu
2021
Bikeability – Year 6 – Sycamore and Elm
Jul 8 all-day
Jul
9
Fri
2021
Year 6 Camp experience days
Jul 9 – Jul 10 all-day
Jul
12
Mon
2021
House enrichment day 3
Jul 12 all-day
Jul
16
Fri
2021
Year 6 Leavers trip
Jul 16 all-day
Jul
20
Tue
2021
Year 6 Leavers Assembly
Jul 20 all-day
Jul
21
Wed
2021
END OF TERM 6
Jul 21 all-day